Sadelik, en ileri gelişmişlik düzeyidir.

Leonardo Da Vinci

Ressam, mimar, mucit, heykeltraş, anatomist ve daha birçok dalda uzmanlığı bulunan, kısaca on parmağında on marifet olan büyük dahi Leonardo Da Vinci’nin dediği gibi sadelik konusu bir tasarımın en ileri gelişmişlik düzeyini gösterir. Yani en ileri estetik anlayışı, en ileri kullanışlılık, en fonksiyonellik içeren ama aynı zamanda en öne çıkmayanı gibi anlatılabilir sadelik kavramı.
Biz de ürünlerimizi bu ilkeler doğrultusunda üretmeye çabalıyoruz.

1) “İYİ TASARIM YENİLİKÇİDİR”

Yenilik arayışı, bitmez, tükenmez bir devinimdir. Asla yorulmaz, yok olmaz. Mevcut teknolojik gelişmeler yeni yaratıcı çözümler sunmaya olanak sağlamaktadır. Yaratıcılığın tükenmesi gibi bir şey söz konusu değildir.

2) “İYİ TASARIM KULLANIŞLIDIR”

Ürün kullanılmak için satın alınır. Ürün ana işlevi ve yardımcı işlevleri için belirli bir amaca hizmet etmelidir. Ürünün kullanılabilirliği ile faydasını optimize etmek tasarımın en önemli görevidir.

3) “İYİ TASARIM ESTETİKTİR”

Her gün kullandığımız ürünler bizim ruh halimizi etkilediği için, ürünün estetik kalitesi onun işlevinin ayrılmaz bir parçasıdır.

4) “İYİ TASARIM ÜRÜNÜ ANLAMAMIZA YARDIMCI OLUR”

Tasarım, ürünün yapısını açığa kavuşturmalıdır. Daha iyi tasarım ürünün konuşmasını sağlar. En iyi tasarım ürünün kendiliğinden anlaşılmasını sağlar.

5) “İYİ TASARIM FAZLA ÖNE ÇIKMAZ”

Ürünlerin amacı araç olarak kullanılmaktır. Sanat eseri olmadıkları gibi dekoratif obje de değildirler. Kullanıcının kendini ifadesine izin vermek için tasarımları tarafsız ve kontrollü olmalıdır.

6) “İYİ TASARIM DÜRÜSTTÜR”

Tasarım, ürünü gerçekte olduğundan daha yaratıcı, daha güçlü veya daha değerli yapmaya çalışmamalı. Tüketiciye tutamayacağı sözler vermemeli.

7) “İYİ TASARIM DAYANIKLIDIR”

İyi tasarım kısa sürede tüketilen, demode olan trendleri izlemez. Günümüzün çabuk tüketen toplumunda iyi tasarlanmış ürünler, kısa hayatlı sıradan ürünlerden dikkat çekici bir biçimde ayrılır.

 

8) “İYİ TASARIM SON DETAYINA KADAR UYUMLUDUR”

Tasarımda hiç bir şey keyfi olmamalıdır. Tasarım sürecinin eksiksiz ve hatasız olması, kullanıcıya verilen saygıyı gösterir.

 

9) “İYİ TASARIM ÇEVRECİDİR”

Tasarım, mantıklı hammadde kullanımına ve dengeli bir çevreye katkıda bulunmalıdır. Sadece gerçek kirliliğe değil, görsel kirliliğe ve çevrenin yok edilmesine de karşı durulmalıdır.

 

10) “İYİ TASARIM MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZ TASARIMDIR”

Az olan daha iyidir. Çünkü gerekli detaylara konsantre olmayı ve gereksiz olanlarla vakit kaybetmemeyi sağlar. Sadeliğe ve basitliğe dönün.

DIETER RAMS

Endüstriyel Tasarımcı ve Akademisyen

Tasarımcı, yazar ve şair William Morris bu akımın öncülerindendir. Akımın savunucularının vurguladıkları nokta, el yapımının, seri üretime üstünlüğüdür. Bu akım modern üretim metotlarının kabalığını reddederek, el yapımının sanatçılığını benimsiyordu. Dekorasyon işleminin ürünün esas tasarımını bozmadan yalnızca ürün yüzeyine yapılmasını savundular. Morris ve arkadaşları, gereksiz dekorasyonu reddetmekle ürünün esas fonksiyonunun ve yapım kalitesinin önemini belirtmek istiyorlardı. Onlara göre ürün tasarımının ilk prensibi, kullanılan materyalin özelliklerine saygı duymaktı. Bu akımın bir diğer özelliği Gotik tasarımların geleneklerine uymasıydı.

Resim

Videoyu Oynat

Nasıl Yapılır
Resim

Onur Çolpan

Tasarım ve Üretim